MBCP Traffic B.V. werkt binnen de juridische Wet en regelgeving, met als basis die is gesteld in de RVV.

Dranghekken

Onze dranghekken zijn de beste oplossing wanneer u hekwerk nodig heeft voor het creëren van een sluis om mensen te kunnen sturen of het afzetten van een gebeid waar tijdelijke geen mensen mogen komen. Dat zowel voor uw werkzaamheden of evenement.

Afzethekken

Onze afzethekken zijn aan beide kanten voorzien van rood/wit reflecterende folie, hierdoor is de zichtbaarheid in de nachtelijke uren gegarandeerd. Het afzethek ook wel waarschuwings- of schrikhek genoemd bestaat uit 2 horizontale plakken en 2 A poten. Onze afzethekken worden gebruikt bij weg afsluitingen en om werkvakken af te zetten. Onze hekken voldoen aan de gestelde specificatie voor materiaal tijdens de uitvoer van tijdelijke werkwerkzaamheden (werk in uitvoering 96a/96b).

Verkeerskegel (pionnen)

Bij wegafzettingen die korter dan 24 uur duren worden “verkeerkegels” (pionnen) ingezet. De “verkeerkegels” zijn eenvoudig en snel te plaatsen en te verplaatsen om de verkeersrichtingen aan te geven. De “verkeerkegels” zijn goed zichtbaar door hun oranje kleur en reflecterende foliestrepen in rood/wit. Verder zijn ze plaats vast en hoeven niet verzwaard te worden. Door gebruik te maken van pionnen kunnen objecten/werkvlakken snel en veilig worden afgezet bij korte maatregelen of calamiteiten. De pionnen zijn na de geleidingsbaken het meest gebruikte materiaal om afzettingen te creëren omdat deze makkelijk te verplaatsen zijn. Door onze reflecterende foliestrepen zijn onze pionnen goed zichtbaar voor het verkeer, in goede en slechte weersomstandigheden.

Geleide bakens

Onze geleide bakens voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn goed zichtbaar door de kwaliteit waar wij voor kiezen en staan. Onze geleide bakens zijn voorzien van een zware verantwoorde voet die nog verzwaard kan worden met een zak zand van 15 kg zodat ze ook goed blijven staan door het hard langsrijdende verkeer. Of u er nu 10 of 50 nodig heeft, wij kunnen alle aantallen leveren.

Het geleiden van verkeersstromen bij gewijzigde verkeersituaties doormiddel van onze geleide bakens en hun optimale reflectie kunnen de weggebruikers ze goed waarnemen in alle weersomstandigheden. Bij vrijwel alle werkzaamheden die langer als 24 uur duren worden onze geleide bakens ingezet.

Actie wagen

Onze actiewagen is een aanhangwagen met daarop een raam met daarop een verlichte dwarspijl die we naar links of rechts kunnen zetten met daaronder de RVV-bebording. Het gebruik van deze actiewagen wordt vaak gebruikt om het verkeer naar een andere rijbaan te geleiden i.v.m. vermindering van de aanwezige rijstroken. Ook worden onze actiewagens gebruikt bij een rijdende afzetting, hiervoor wordt gekozen bij maaiwerkzaamheden van middenbermen. Onze actiewagens zijn zeer lang stand-alone inzetbaar. De stroomvoorziening wordt verzorgd door meerdere accu’s en zijn voorzien van zonnecellen, hierdoor worden deze continu opgeladen.