Tijdens uw weg- of bouwwerkzaamheden of een evenement wat door u wordt georganiseerd kan de verkeersveiligheid en/of doorstroming in het geding komen.

Verkeersmaatregelen

Tijdens uw weg- of bouwwerkzaamheden of een evenement wat door u wordt georganiseerd kan de verkeersveiligheid en/of doorstroming in het geding komen. Het is dan eventueel noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen. Deze verkeersmaatregelen worden na overleg en locatie bezoek visueel uitgewerkt in een verkeersplan (voor evenementen is dit een onderdeel van het veiligheidsplan). Dit verkeersplan bestaat uit een verkeersontwerp van de situatie, waar de tijdelijke situatie van de toe te passen verkeersmaatregelen visueel in worden verwerkt.

De ontwerpen van verkeersmaatregelen bevat tijdelijke situaties. Bij werkzaamheden van maximaal één jaar of bij evenementen is het ontwerp opgebouwd uit tijdelijke verkeersmaatregelen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersplan

Tijdelijke verkeersmaatregelen/verkeersplan wordt op basis van de geldende richtlijnen gemaakt. Voordat we overgaan tot het maken van een verkeersplan wordt er gekeken naar de tijdsduur en de kosten van de te nemen verkeersmaatregelen. Er wordt gekeken of er een verkeersplan moet worden gemaakt. Bij het maken van de plannen van de te nemen verkeersmaatregelen wordt er gekeken naar een eventuele omleidingsroute en afzetting van de weg(en). De afzetting is vaak de rede om een omleidingsroute op een ontwerp verkeersplan uit te werken. Het verkeersplan wordt op maat gemaakt naar de wensen van de opdrachtgever. Een uitgebreide tekening behoord tot een van de mogelijkheden. De veiligheid van de verkeersdeelnemers en wegwerkers bepalen in hoeverre een afzetting voldoende is. Als de doorstroming en veiligheid in het gedrang komt, wordt er vaak voor een omleiding gekozen. Op deze manier komt er (bijna) geen verkeer meer in het afgesloten gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat verhoogt het veiligheidsgevoel voor uw medewerkers. Er moet wel rekening gehouden worden in de plannen met de nood- en hulpdiensten. Op deze manier blijft de omgeving, bouwplaats, wegwerk locatie of het evenement bereikbaar.

Ontwerpproces en voorbereiding

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om te bepalen of het bij voorbereidingswerkzaamheden blijft of dat er een ontwerp verkeersplan gemaakt wordt van de uit te voeren tijdelijke verkeersmaatregelen. Door vooraf de te nemen maatregelen goed door te spreken en ons vanaf het begin in het proces te betrekken komen we samen tot een zo optimaal mogelijk ontwerp. Hierdoor komt er voldoende ruimte voor de werkzaamheden en een optimale doorstroming van het verkeer. Na overleg en goedkeuring van het concept ontwerp door de opdrachtgever, zal het concept ontwerp definitief worden. Daarna kan na goedkeuring van de wegbeheerder het definitieve verkeersplan in de praktijk gebruikt gaan worden.